Narava je primarno okolje, v katerem se je človek od nekdaj učil in razvijal. Nekaj milijonov let smo potrebovali, da je »človek postal človek«. V tem obdobju evolucije smo se 99,99 odstotkov časa razvijali in učili v naravnem okolju. Skozi celotno evolucijsko obdobje je učenje potekalo na izkustven način, pri otrocih pretežno skozi igro. Človek je pri tem prepoznaval in oblikoval čustva, uril socialne veščine in na spontan način pridobival znanje na področju globljih miselnih procesov. To, da se še danes najraje učimo zunaj, potrjuje tudi zgradba in delovanje naših možganov.

Da so naravna okolja ena najbolj primernih okolij za učenje otrok s posebnimi potrebami, ugotavljamo tudi v projektu Narava spodbuja razvoj in učenje otrok s posebnimi potrebami, kjer smo združili moči učitelji, specialni  pedagogi ter gozdni pedagogi iz Belgije, Združenega kraljestva in Slovenije. Učenje pri teh otrocih najbolj uspešno poteka prav na izkustven način in z uporabo konkretnih materialov. Pilotna raziskava učiteljev je pokazala, da redne aktivnosti v naravi vplivajo na izboljšanje splošnega počutja otrok, večjo samostojnost, samozavest, boljše medsebojno sodelovanje, daljše obdobje pozornosti idr. (Jan Čibej; OŠ Ljuba Šercerja Kočevje, Slovenija). Pri tovrstnem učenju lahko zelo uspešno zasledujemo tako učne kot specialno rehabilitacijske cilje. Premik otrok iz učilnic v šolah v naravna okolja pomeni hkrati tudi velik korak naprej k inkluziji in vraščenosti otrok s posebnimi potrebami v naravo in v družbo.

Narava ponuja otrokom spokojnost in čas, da odkrivajo stvari v lastnem tempu (foto Natalija Györek).

Specialni in gozdni pedagogi, ki sodelujejo v projektu, navajajo številne pozitivne izkušnje bivanja v naravnih okoljih za otroke s posebnimi potrebami.

Veerle Claeys, šola Sint Gregorius Buitengewoon Basisonderwijs, Belgija: »Narava je pomembna za vse, še posebej za otroke. Otroci s posebnimi potrebami pogosto niso nagnjeni k odkrivanju in raziskovanju. Imajo težave z učnimi urami, težave so tudi na socialno-čustvenem področju. Menimo, da ima lahko narava pozitiven učinek na vse to. Narava ponuja otrokom spokojnost in čas, da odkrivajo stvari v lastnem tempu. Poleg tega jih svež zrak in igranje z vsem, kar narava lahko nudi, napolni z dodatno energijo. Lahko jih spodbuja pri raziskovanju, tveganju, igranju, učenju in še čem. Za nas kot šolo je izziv najti ravnovesje med svobodo v naravi in določanjem meja.«

Lynne Ledgard, šola Green Lane Community Special School, Združeno kraljestvo: »V današnjem okolju, ki je pod pritiskom akademskega napredka, narava omogoča učencem, da izvajajo bolj poklicne naloge in jih osvobaja akademskih dejavnosti. Omogoči jim predah od formalnega učnega okolja in jim nudi več svobode pri izražanju, odkrivanju, razmišljanju in raziskovanju. Učenci s posebnimi potrebami pogosto težko sprejemajo zdrave odločitve, težko skrbijo za lastno aktivnost in dobro kondicijo. Preživljanje časa na prostem pripomore k zdravju in splošnemu dobremu počutju in lahko vpliva na odločitve, ki jih otroci sprejemajo v širšem okolju.«

Jo Sayers, The Mersey Forest, Združeno kraljestvo: »Anna se je udeleževala srečanj gozdne šole v lokalnem gozdu. Ker ima cerebralno paralizo, bi le s težavo prehodila 20-minutno pot do lokacije, zaradi česar se je tja pripeljala z avtom, skupaj s prijateljem, da bi se vseeno počutila kot del skupine. Na lokaciji je uspela razviti svoj čut za ravnotežje na neravnih gozdnih tleh. Kljub nekaj padcem so bila gozdna tla vseeno prizanesljivejša od tal v učilnici. Tako Anna kot drugi otroci so zelo radi postavljali visečo mrežo in jo uporabljali, kar jim je pomagalo razviti propriocepcijo in vestibularno stimulacijo ter postati del skupine preko sodelovalne igre.«

Čas, ki ga preživimo z otroki s posebnimi potrebami v gozdu, ne mineva v duhu hitenja, ampak v duhu narave (foto Natalija Györek).

Tudi gozdarji v okviru projekta spoznavajo gozd skozi oči otrok s posebnimi potrebami na nov način.

Natalija Györek, Inštitut za gozdno pedagogiko: »Kaj nas lahko otroci s posebnimi potrebami v gozdu učijo? Mogoče to, da so skrivnosti gozda pravzaprav popolnoma enostavne. Ni vse v natančnem razumevanju ekosistemov in njihovega delovanja, spoznavanje gozda je lahko zelo intuitivno in prvinsko. Čas, ki ga preživimo s temi otroki v gozdu, ne mineva v duhu hitenja, ampak v duhu narave.«

Urša Vilhar, Gozdarski inštitut Slovenije: »Želimo si, da bi se v prihodnje aktivnosti vključili tudi zdravniki, psihologi, psihiatri, nevrologi, fizioterapevti in da bi naravo prepoznali kot odlično terapevtsko in razvojno okolje pri delu z otroki s posebnimi potrebami.«

Gozdna potepanja potekajo v okviru projekta Naravna okolja spodbujajo učenje in razvoj otrok s posebnimi potrebami (Naravna učna okolja), Erasmus+, K2 Strateška partnerstva na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine.

Članek izraža stališče avtorja. Evropska komisija ni odgovorna za kakršnokoli uporabo na podlagi informacij, ki jih vsebuje.

mag. Natalija Györek